Prihlasovanie/odhlasovanie obedov

Naša školská jedáleň bude aj v priebehu tohto školského roka 2020/2021 poskytovať možnosť stravovania žiakov a dospelých.

Pokyny pre možnosť stravovania u nás sú nasledovné:

Noví stravníci: zastavte sa v kancelárií ŠJ pre prihlásenie sa a pre vystavenie stravovacej kartičky

Stravníci, ktorí už majú stravovaciu kartičku majú: je potrebné prihlásiť sa na začiatku škol. roku telefonicky, emailom, prípadne osobne.

________________________________________

Od mesiaca október platí, že všetci naši zapísaní stravníci, budú prihlásení na začiatku mesiaca na obed č.1, vždy na celý mesiac.

Preto je potrebné pre vykonanie akéjkoľvek zmeny (výber obeda č.2 alebo odhláška) prihlásiť sa na web portál Školskej jedálne a túto zmenu uskutočniť tam.

 

ODHLÁŠKY, prípadne výber obedu č.2 je možné vykonať nasledovne:

Cez webový portál po prihlásení sa, prostredníctvom emailom, telefonicky, SMS alebo osobne v ŠJ vždy vopred, najneskôr do 7.10hod v príslušný deň. Vo výnimočných prípadoch do 8:00 hod.

Odhlasovať a vyberať si jedlo č.1 alebo č.2 si môžete len na dni, pre ktoré je zverejnený jedálny lístok.

*** PROSÍME, NEZABÚDAJTE VYKONAŤ ODHLÁŠKU v prípade, že nebudete chcieť obed v niektorý deň, alebo sa nebudete chcieť stravovať na určitú dobu (vyšetrenie, choroba, krátkodobá neprítomnosť v škole).

 

PLATBY za stravu je potrebné uhrádzať vopred, najneskoršie priebežne v mesiaci keď sa stravník stravuje, NIE POZADU!

Prípadné odhlášky budú započítané v prepise na nasledujúci mesiac. Predpis na stravné na aktuálny mesiac bude vždy vyvesený na nástenke v ŠJ a bude taktiež k nahliadnutiu tu na našom webe.

V prípade, že budete chcieť odber stravy úplne ukončiť, prosíme, neodkladne nám to oznámte!