Naši partneri – naši stravníci

Našim hlavným partnerom je Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka Rodičovské spoločenstvo pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka
Pre katolícku školu zabezpečujeme všetky služby v oblasti stravovania:

  • MŠ – raňajky, obed, olovrant
  • ZŠ – desiaty, obedy
  • Zamestnanci školy – obedy
  • Rôzne aktivity v oblasti stravovania pre rodiny žiakov, zamestnancov a priateľov školy
  • Poradenstvo a zabezpečenie diétneho stravovania na základe špeciálnych potrieb našich stravníkov

Náš partner je takisto Súkromná materská škola „Ďatelinka“, s.r.o. pre ktorú zabezpečujeme kompletný servis stravovania detí a zamestnancov. V MŠ máme zriadenú výdajnú školskú kuchyňu, kde pracuje naša zamestnankyňa.

Možnosť stravovania sa u nás ponúkame aj dôchodcom žijúcim v blízkom okolí školy.