Mimoriadny oznam: PORUCHA STRAVOVACIEHO SYSTÉMU – prihlasovanie/odhlasovanie obedov

Vážení stravníci a rodičia žiakov KZŠ A. Bernoláka, ku dňu 17.09.2020 nastala v našom stravovacom systéme porucha, na ktorej odstránení intenzívne pracujeme. Spôsobila však značné zmeny v prihlasovaní a odhlasovaní sa na obedy, preto prosím venujte pozornosť tomuto oznamu.

Oznamujeme, že v pondelok 21.09.2020 a v utorok 22.09.2020 bude možnosť odberu obeda iba č.1. Preto všetci, ktorí sa pravidelne stravujete v našej ŠJ budete automaticky prihlásení na obed č.1.

V prípade, že sa budete chcieť z obeda odhlásiť, prosím volajte do kancelárie ŠJ na tel.č. 0940 748 268.

POZOR! Zmena nastane aj v prípade prihlasovacích údajov do stravovacieho systému cez portál jedalen.sk: pre opätovné spustenie prihlasovania sa na obed č.2 a odhlasovania sa z obedov, bude nutné vykonať identifikáciu stravníka nanovo.

Proces prebehne nasledovne: deťom ZŠ budú prostredníctvom učiteľov odobraté stravovacie kartičky, na ktorých prebehne znovu-identifikácia a každému bude vygenerované nové prihlasovacie heslo. Po vykonaní budú kartičky deťom vrátené. 

Prosíme vás všetkých ostatných, ktorí používate stravovaciu kartičku pre odoberanie obedov, zastavte sa v kancelárií ŠJ pre vykonanie vašej opätovnej identifikácie v stravovacom systéme e pre získanie nových údajov.

Ďakujeme za pochopenie a rovnako prosíme o trpezlivosť.

Kolektív Školskej jedálne pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka