OZNÁMENIE VŠETKÝM STRAVNÍKOM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE Tomášikova 1, Martin

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na KZŠ s MŠ A. Bernoláka a s celkovým rozšírením pandémie Covid-19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2, RÚVZ Martin nariadil karanténu aj zamestnancom našej ŠJ.

Prijali sme preto s okamžitou platnosťou mimoriadne opatrenia v snahe zamedziť šírenie tohto ochorenia.

Nariadením RÚVZ Martin bude naša ŠJ dňom 24.11.2020 úplne uzavretá, čo znamená, že prechádzame do 10-dňovej karantény, a teda naša prevádzka nebude poskytovať žiadne služby predbežne do 4.12.2020.

V utorok 24.11.2020 bude vykonaná kompletná dezinfekcia všetkých priestorov ŠJ.

Za pochopenie ďakujeme.

V Martine 23.11.2020
Tomáš Jedinák
Zriaďovateľ školskej jedálne