Metodika, školenia, predpisy

Aktuálne školenia a prac. porady.

porada vedúcich školských jedálni 23.3.2017 v LM

 

PRACOVNÉ STRETNUTIE VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ Z REGIÓNU MARTIN

Dňa 11.5. sa v zasadačke MsÚ Martin uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich školských jedální za účelom skvalitnenia stravovania v školských jedálňach, dodržiavania metodiky Ministerstva školstva pre školské jedálne a predpisov a zásad hygienickej praxe vydaných RÚVZ v Martine.

Prednášajúcimi boli Mgr. Olosová – RÚVZ Martin

a Mgr. Berzáková – metodička stravovania pre Žilinský kraj.

pozvánka

 

VEGETARIÁNSKA STRAVA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI? (ÁNO? NIE !)

files/list.pdf

files/scan.pdf

files/list_vegeterianska_strava_v_J.doc

 

NAŠA ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PREŠLA AUDITOM RÚVZ V MARTINE

files/Audit_skolskej_jedalne.docx