OZNAM RODIČOM detí 1.stupňa

Od pondelka 08.02.2021 sa vráti časť žiakov do škôl, čo znamená, že budeme môcť aj my – Školská jedáleň – poskytovať naše služby.
Milí rodičia, prihlasovanie detí na obedy bude prebiehať štandardným spôsobom: cez náš web portál Školskej jedálne, príp. telefonicky či SMS (0940 748 2680905 243 508) alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

V mesiaci február však musíme počítať s tým, že žiaci pôjdu do školy len na 10 dní, keďže od 15.02.2021 budú jarné prázdniny. Preto, čo sa týka platieb za stravu, prosíme vás – rodičov, ktorí prihlásite svoje deti na obedy, o úhradu 15€/žiak/február = 1,5€/obed/deň.

O danú sumu vás žiadame z dôvodu, že posledné informácie o poskytovaní dotácií na stravu sú neisté, pravdepodobne budú vyplácané v mesiaci apríl/máj.
Samozrejme platí, že v momente, kedy nám budú poskytnuté dotácie na stravu, my ich okamžite zúčtujeme podľa počtu odobratých obedov vášho dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Všetkým prajem skorý návrat do normálneho režimu.

Tomáš Jedinák

_____________________________________________________________________________

Oznamujeme rodičom detí 1.stupňa, ktoré už boli v piatok 4.12.2020 v škole a zároveň aj na obede, od pondelka 7.12.2020 budú vaše deti automaticky prihlásené na obedy počas mesiaca december.

Prosíme Vás preto, v prípade, že vaše dieťa nebude v niektorý deň v škole, je potrebné dieťa z obeda ODHLÁSIŤ.

Rodičia detí, ktoré pôjdu do školy prvýkrát po jej zatvorenia, prosíme Vás, ak máte záujem aby sa vaše dieťa stravovalo v našej ŠJ, PRIHLÁSTE dieťa na stravu cez našu web stránku / telefonicky / SMS, prípadne osobne najneskôr do 7.10 hod. ráno daného dňa.

Ďakujeme za pochopenie