Informácia pre rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ od septembra 2020

Podľa posledných informácií od ministerstva UPSVaR SR a metodických školení MŠ SR je prísľub, že koncom septembra – začiatkom októbra, bude poskytnutá dotácia na stravu dieťaťa vo výške 1,20 Eur.

Dotácia platí pre tie deti, ktoré navštevujú KZŠ s MŠ A. Bernoláka a stravujú sa v našej školskej jedálni.
Financie na stravu za predošlý školský boli zúčtované v ŠJ podľa dochádzky dieťaťa a boli poukázané na variabilný symbol dieťaťa. Predpis stravy je vyvesený na  nasledujúcom linku sjtomasikova1.sk/uhrada-stravneho-zs/.

Žiaci, ktorí sú naši stravníci, majú nižší prepis o takú sumu, koľko obedov si od nás odobrali. Mnohí z rodičov máte preto preplatky!
***napr. v predpise sa môže objaviť: „k úhrade – 10 Eur“, čo znamená, že za mesiac september tí, ktorí máte k úhrade mínusovú položku, stravné uhrádzať nemusíte.

Výška dotácie bude zúčtovaná vždy ku koncu mesiaca podľa dochádzky dieťaťa do školy, a zároveň podľa toho či si žiak obed u nás odoberie. Samozrejme, že žiak musí byť prihlásený na stravu v príslušný deň.

O ďalších informáciách ohľadom príspevku na stravu žiaka ZŠ vás budeme priebežne informovať.

Vďaka za pochopenie,
Tomáš Jedinák
Školská jedáleň Tomášikova 1
036 01 Martin