AKTUÁLNE INFO O PLATBÁCH ZA STRAVU OD APRÍLA 2021

V 2.polovici marca nám bola poskytnutá prvá časť dotácie na stravu za rok 2021. Preto od apríla 2021 bude cena stravného nasledovná:

Cena obeda:

pre 1.stupeň: 1,50€/obed – z toho 1,20€ dotácia + 0,30€ platba rodiča

pre 2.stupeň: 1,60€/obed – z toho 1,20€ dotácia + 0,40€ platba rodiča

Prepis platieb po zaúčtovaní dotácie bude zverejnený v priebehu nasledujúceho týždňa od 12.04.2021 tu na našom webe podľa tried v sekcii ÚHRADA STRAVNÉHO – ZŠ, tak ako doteraz.

Platí nasledovné:

rodič žiaka 1.stupňa bude platiť 0,30€/obed

rodič žiaka 2.stupňa bude platiť 0,40€/obed

Pre predškolákov v je tiež určená dotácia vo výške 1,20€. Rodičia predškolákov budú preto platiť za celodennú stravu v MŠ 0,90€ (2,10€ – 1,20€ (dotácia) = 0,90€).

Prepis platieb po zaúčtovaní dotácie bude zverejnený v priebehu nasledujúceho týždňa od 12.04.2021 tu na našom webe podľa tried v sekcii ÚHRADA STRAVNÉHO – MŠ, tak ako doteraz.

_____________________________________________________

INFO PRE RODIČOV ŽIAKOV KZŠ s MŠ A. Bernoláka – prihlasovanie na stravu počas mimoriadnej situácie:

Milí rodičia, keďže stále čelíme mimoriadnej situácii: návrat žiakov do školy je podmienený testovaním, nevieme kto má záujem o stravovanie v našej ŠJ. PROSÍME VÁS O PRIHLÁSENIE VAŠICH DETÍ NA OBEDY.

Prihlasovanie stále prebieha štandardným spôsobom:

cez náš web portál Školskej jedálne

príp. telefonicky či SMS (0940 748 268;  0905 243 508) 

alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

____________________________________________________________

V mesiaci marec, podobne ako vo februári, vás žiadame o úhradu za stravu žiaka vo výške 1,50 €/obed/deň.

O danú sumu žiadame z dôvodu, že posledné informácie o poskytovaní dotácií na stravu sú neisté, pravdepodobne budú vyplácané v mesiaci apríl/máj. Samozrejme platí, že v momente, kedy nám budú poskytnuté dotácie a zároveň, keď sa vyučovanie dostane do štandardného režimu, budeme vás o podmienkach stravovania informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Všetkým prajem skorý návrat do normálneho režimu.

Tomáš Jedinák