Úhrada stravného – ZŠ

Prepis platieb na APRÍL 2021:

V platbách je zohľadnená dochádzka žiakov od SEPTEMBRA 2020 a poskytnutá dotácia na stravu do 1.apríla 2021.

V nasledujúcom prepise platieb – za MÁJ 2021 – bude zohľadnená dochádzka žiakov na stravu.