Úhrada stravného – MŠ

Predpis platieb na NOVEMBER 2019:
Oznam pre rodičov k platbám za stravu v školskej jedálni

Príspevok na stravu vo výške 1,20 / obed sme pripočítali na účty stravníkom podľa dochádzky do školy a podľa odobratých obedov. Zatiaľ do konca decembra to vždy budeme robiť na konci mesiaca podľa dochádzky. Z tohoto dôvodu máte všetci preplatky a zatiaľ nie je potrebné uhrádzať za stravu.

V priebehu januára by mali byť ďalšie dotácie, ale o tom Vás budeme informovať priebežne.

Rodičov a žiakov prosím aby sa dôsledne odhlasovali zo stravy prípadne keď nebudú v škole alebo nebudú chcieť obed, lebo príspevok je viazaný na dochádzku do školy.

Bližšie info tel., emailom alebo osobne na požiadanie v kancelárii ŠJ.

Ďakujem,
Tomáš Jedinák