Naši partneri

Našim hlavným partnerom je
Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka,
ul. S. Tomášika 1, Martin
https://bernolaka.edupage.org
a
Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ s MŠ A. Bernoláka
ul. S. Tomášika 1, Martin
http://rsbernolaka.webnode.sk

Pre katolícku školu zabezpečujeme všetky služby v oblasti stravovania:

Príprava a výdaj jedál pre stravníkov:

  • MŠ – raňajky, obed, olovrant
  • ZŠ – desiaty, obedy
  • Zamestnancov školy – obedy
  • Dôchodcov žijúcich blízkom okolí školy – obedy
  • Rôzne aktivity v oblasti stravovania pre rodiny žiakov, zamestnancov a priateľov školy
  • Poradenstvo a zabezpečenie dietného stravovania (bez lepková strava) pre potreby stravníkov ktorí sa u nás stravujú

K našim partnerom patrí aj Súkromná materská škola „Ďatelinka“, s.r.o.

Pre MŠ zabezpečujeme kompletný servis stravovania detí a zamestnancov MŠ. V MŠ máme zriadenú výdajnú školskú kuchyňu, jedlo zabezpečujeme z prevádzky na Tomašikovej 1. V MŠ v prevádzke výdajnej školskej kuchyne pracuje naša zamestnankyňa, ktorá vydáva stravu (raňajky, obed aj olovrant) deťom MŠ.