Oznamy

OZNAM RODIČOM detí 1.stupňa

Od pondelka 08.02.2021 sa vráti časť žiakov do škôl, čo znamená, že budeme môcť aj my – Školská jedáleň – poskytovať naše služby.
Milí rodičia, prihlasovanie detí na obedy bude prebiehať štandardným spôsobom: cez náš web portál Školskej jedálne, príp. telefonicky či SMS (0940 748 2680905 243 508) alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

V mesiaci február však musíme počítať s tým, že žiaci pôjdu do školy len na 10 dní, keďže od 15.02.2021 budú jarné prázdniny. Preto, čo sa týka platieb za stravu, prosíme vás – rodičov, ktorí prihlásite svoje deti na obedy, o úhradu 15€/žiak/február = 1,5€/obed/deň.

O danú sumu vás žiadame z dôvodu, že posledné informácie o poskytovaní dotácií na stravu sú neisté, pravdepodobne budú vyplácané v mesiaci apríl/máj.
Samozrejme platí, že v momente, kedy nám budú poskytnuté dotácie na stravu, my ich okamžite zúčtujeme podľa počtu odobratých obedov vášho dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Všetkým prajem skorý návrat do normálneho režimu.

Tomáš Jedinák

_____________________________________________________________________________

Oznamujeme rodičom detí 1.stupňa, ktoré už boli v piatok 4.12.2020 v škole a zároveň aj na obede, od pondelka 7.12.2020 budú vaše deti automaticky prihlásené na obedy počas mesiaca december.

Prosíme Vás preto, v prípade, že vaše dieťa nebude v niektorý deň v škole, je potrebné dieťa z obeda ODHLÁSIŤ.

Rodičia detí, ktoré pôjdu do školy prvýkrát po jej zatvorenia, prosíme Vás, ak máte záujem aby sa vaše dieťa stravovalo v našej ŠJ, PRIHLÁSTE dieťa na stravu cez našu web stránku / telefonicky / SMS, prípadne osobne najneskôr do 7.10 hod. ráno daného dňa.

Ďakujeme za pochopenie

Mimoriadny oznam: PORUCHA STRAVOVACIEHO SYSTÉMU – prihlasovanie/odhlasovanie obedov

Vážení stravníci a rodičia žiakov KZŠ A. Bernoláka, ku dňu 17.09.2020 nastala v našom stravovacom systéme porucha, na ktorej odstránení intenzívne pracujeme. Spôsobila však značné zmeny v prihlasovaní a odhlasovaní sa na obedy, preto prosím venujte pozornosť tomuto oznamu.

Oznamujeme, že v pondelok 21.09.2020 a v utorok 22.09.2020 bude možnosť odberu obeda iba č.1. Preto všetci, ktorí sa pravidelne stravujete v našej ŠJ budete automaticky prihlásení na obed č.1.

V prípade, že sa budete chcieť z obeda odhlásiť, prosím volajte do kancelárie ŠJ na tel.č. 0940 748 268.

POZOR! Zmena nastane aj v prípade prihlasovacích údajov do stravovacieho systému cez portál jedalen.sk: pre opätovné spustenie prihlasovania sa na obed č.2 a odhlasovania sa z obedov, bude nutné vykonať identifikáciu stravníka nanovo.

Proces prebehne nasledovne: deťom ZŠ budú prostredníctvom učiteľov odobraté stravovacie kartičky, na ktorých prebehne znovu-identifikácia a každému bude vygenerované nové prihlasovacie heslo. Po vykonaní budú kartičky deťom vrátené. 

Prosíme vás všetkých ostatných, ktorí používate stravovaciu kartičku pre odoberanie obedov, zastavte sa v kancelárií ŠJ pre vykonanie vašej opätovnej identifikácie v stravovacom systéme e pre získanie nových údajov.

Ďakujeme za pochopenie a rovnako prosíme o trpezlivosť.

Kolektív Školskej jedálne pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka

 

Informácia pre rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ od septembra 2020

Podľa posledných informácií od ministerstva UPSVaR SR a metodických školení MŠ SR je prísľub, že koncom septembra – začiatkom októbra, bude poskytnutá dotácia na stravu dieťaťa vo výške 1,20 Eur.

Dotácia platí pre tie deti, ktoré navštevujú KZŠ s MŠ A. Bernoláka a stravujú sa v našej školskej jedálni.
Financie na stravu za predošlý školský boli zúčtované v ŠJ podľa dochádzky dieťaťa a boli poukázané na variabilný symbol dieťaťa. Predpis stravy je vyvesený na  nasledujúcom linku sjtomasikova1.sk/uhrada-stravneho-zs/.

Žiaci, ktorí sú naši stravníci, majú nižší prepis o takú sumu, koľko obedov si od nás odobrali. Mnohí z rodičov máte preto preplatky!
***napr. v predpise sa môže objaviť: „k úhrade – 10 Eur“, čo znamená, že za mesiac september tí, ktorí máte k úhrade mínusovú položku, stravné uhrádzať nemusíte.

Výška dotácie bude zúčtovaná vždy ku koncu mesiaca podľa dochádzky dieťaťa do školy, a zároveň podľa toho či si žiak obed u nás odoberie. Samozrejme, že žiak musí byť prihlásený na stravu v príslušný deň.

O ďalších informáciách ohľadom príspevku na stravu žiaka ZŠ vás budeme priebežne informovať.

Vďaka za pochopenie,
Tomáš Jedinák
Školská jedáleň Tomášikova 1
036 01 Martin

Oznam rodičom: STRAVOVANIE žiakov v ŠJ od 2. septembra 2020

Žiaci 1. stupňa, žiaci 2. stupňa a zamestnanci školy, ktorí budú prihlásení na stravu, sa budú môcť stravovať v jedálni za sprísnených hygienických a epidemiologických opatrení. Pre stravovanie v ŠJ je potrebné, aby bol žiak prihlásený na obed, a aby mal so sebou stravovaciu kartičku.
Prihlásenie na obed prebieha rovnakým spôsobom ako doteraz, a to cez portál jedalen.sk, vo výnimočných prípadoch telefonicky na číslo 0940 748 268 najneskôr do 07:10 hod. daného dňa.

Ostatní stravníci sa zatiaľ nebudú môcť stravovať priamo v jedálni, avšak budú si môcť vyzdvihnúť jedlo v menu boxoch od nášho pracovníka pri vchode do kancelárie ŠJ (v smere od ihriska).
Nárok na obed má aj ten žiak našej ZŠ, ktorý sa počas školských dní bude učiť z domu. Zabalený obed do menu boxu si bude môcť vyzdvihnúť rodič, alebo iný príbuzný, najneskôr do 14:00 hod. daného dňa.

Podľa posledných metodických pokynov, dotácia na podporu stravovania a stravovacích návykov by mala byť vo výške 1,20 Eur do konca roka 2020.
To znamená, že cena stravného s podporou dotácie pre žiaka ZŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ, ostáva nezmenená.

Cena stravy je:
1,50 Eur – žiak 1.stupeň ( -1,20 Eur dotácia) = 0,30 Eur / obed
1,60 Eur – žiak 2. stupeň ( -1,20 Eur dotácia) = 0,40 Eur / obed
3,30 Eur – zamestnanec ZŠ – príspevok zamestnávateľa = 0,71 Eur / obed

V prípade potreby sa môžete informovať priamo v kancelárii ŠJ od 7:00-15:00 hod. alebo na tel. č. 0905 243 508 (aj počas víkendu do 20:00 hod.).

Ďakujem za pochopenie

Tomáš Jedinák
Vedúci ŠJ: 0905 243 508
kancelária a kuchyňa: 0940 748 268
sj.mito@marticonet.sk
www.sjtomasikova1.sk

Oznamy školskej jedálne

Počas nariadenie karantény dávame do povedomia možnosť dodávania stravy v obedároch starším ľudom mesta Martin.

V prípade záujmu volajte na tel. 0905 243 508