OZNAM RODIČOM detí 1.stupňa

Oznamujeme rodičom detí 1.stupňa, ktoré už boli v piatok 4.12.2020 v škole a zároveň aj na obede, od pondelka 7.12.2020 budú vaše deti automaticky prihlásené na obedy počas mesiaca december.

Prosíme Vás preto, v prípade, že vaše dieťa nebude v niektorý deň v škole, je potrebné dieťa z obeda ODHLÁSIŤ.

Rodičia detí, ktoré pôjdu do školy prvýkrát po jej zatvorenia, prosíme Vás, ak máte záujem aby sa vaše dieťa stravovalo v našej ŠJ, PRIHLÁSTE dieťa na stravu cez našu web stránku / telefonicky / SMS, prípadne osobne najneskôr do 7.10 hod. ráno daného dňa.

Ďakujeme za pochopenie