Milí rodičia, milé deti, všetci naši stravníci!

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu dôveru a podporu aj napriek neľahkému roku 2020.

Zo starého roka sa poučme a do nového roka spoločne vykročme.
Na zlo sa zabúda, dobro nech pribúda.
Kto sa dobre naje, ten druhému dobro praje.

Prajeme vám toto, máme k tomu motto: „Láska ide cez žalúdok!“

Tešíme sa na vás v roku 2021 a prajeme vám krásny celý rok!

Kolektív Školskej jedálne Tomášiková 1, Martin

 

 


 

Oznamujeme rodičom detí 1.stupňa, ktoré už boli v piatok 4.12.2020 v škole a zároveň aj na obede, od pondelka 7.12.2020 budú vaše deti automaticky prihlásené na obedy počas mesiaca december.

Prosíme Vás preto, v prípade, že vaše dieťa nebude v niektorý deň v škole, je potrebné dieťa z obeda ODHLÁSIŤ.

Rodičia detí, ktoré pôjdu do školy prvýkrát od jej zatvorenia, prosíme Vás, ak máte záujem aby sa vaše dieťa stravovalo v našej ŠJ, PRIHLÁSTE dieťa na stravu cez našu web stránku / telefonicky / SMS, prípadne osobne najneskôr do 7.10 hod. ráno daného dňa.

* Platby za mesiac december sú zverejnené na webe v sekcii ÚHRADA STRAVNÉHO pre ZŠ a MŠ.

Ďakujeme za pochopenie

Vedúci ŠJ: 0905 243 508                                            
Kuchyňa: 0940 748 268                                
sj.mito@marticonet.sk

Aktuálne informácie o dotáciách na stravu (obedy zadarmo).