INFO PRE RODIČOV ŽIAKOV KZŠ s MŠ A. Bernoláka – prihlasovanie na stravu počas mimoriadnej situácie

Milí rodičia, keďže stále čelíme mimoriadnej situácii: návrat žiakov do školy je podmienený testovaním, nevieme kto má záujem o stravovanie v našej ŠJ. PROSÍME VÁS O PRIHLÁSENIE VAŠICH DETÍ NA OBEDY.

Prihlasovanie stále prebieha štandardným spôsobom:

cez náš web portál Školskej jedálne

príp. telefonicky či SMS (0940 748 268;  0905 243 508) 

alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

V mesiaci marec, podobne ako vo februári, vás žiadame o úhradu za stravu žiaka vo výške 1,50 €/obed/deň.

O danú sumu žiadame z dôvodu, že posledné informácie o poskytovaní dotácií na stravu sú neisté, pravdepodobne budú vyplácané v mesiaci apríl/máj. Samozrejme platí, že v momente, kedy nám budú poskytnuté dotácie a zároveň, keď sa vyučovanie dostane do štandardného režimu, budeme vás o podmienkach stravovania informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Všetkým prajem skorý návrat do normálneho režimu.

Tomáš Jedinák